Ruwvoeders van kwaliteit

Ruwvoeders van Hayster Healthy Herbs worden geteeld onder strenge gecontroleerde omstandigheden. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met vele tientallen zaken zodat de planten onder goede (natuurlijke) omstandigheden kunnen groeien, waardoor er geen disbalans in de plant ontstaat m.b.t. vitaminen en mineralen en alle andere stoffen die in een plant aanwezig zijn. Hierbij spelen o.a. grondsoort, bemesting, tijdstip van oogst, manier van oogst, etc. een belangrijke rol. Zo worden bv alle percelen bemest met organische mest en wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest, herbiciden en pesticiden.
Het ruwvoer van Hayster Healthy Herbs wordt na de oogst opgeslagen in donkere loodsen met een vrijwel constante temperatuur; hierdoor zijn verliezen van bepaalde vitaminen in het ruwvoer nihil.

Indien men nog meer structuur wil toevoegen aan het rantsoen kan men daarvoor ons product Basic Nature of Basic Nature + gebruiken. Basic Nature is gehakseld gras en kan gemengd worden met onze krachtvoeders of gegeven worden als ruwvoer vervanger. 
Basic Nature + is gehakseld gras met gehakseld tarwestro.

Enig resultaat